Oversikt - Blogg

JANUAR 2021 Dato
Sengebrisk 0 0 7. jan, 2021
Stol 0 0 7. jan, 2021
Skrivepult og stol 0 0 7. jan, 2021
Kontorplassen 0 0 7. jan, 2021
Funn på Finn 0 0 7. jan, 2021
Redesign skjenk innvendig 0 0 7. jan, 2021
Redesign skjenk 0 0 7. jan, 2021
Redesign skjenk 0 0 7. jan, 2021
Redesign gammel skjenk 0 0 7. jan, 2021
OKTOBER 2020 Dato
Etterbilde av skap, innvendig 0 0 8. okt, 2020
Før bilde av skap 0 0 8. okt, 2020
Redesign av Helle Pettersen 0 0 8. okt, 2020
SEPTEMBER 2020 Dato
Skjenk etter 0 0 17. sep, 2020
Skjenk i fargen Sage 0 0 17. sep, 2020
Døra på Harraheim 0 0 17. sep, 2020
Kobberdør på Harraheim 0 0 17. sep, 2020